Vorige | Volgende
Verkocht

Schollenbrugpad 84 Amsterdam

Vraagprijs € 775.000 k.k.

Deze woning is verkocht

Neem contact met ons op

020-6222199

info@burgerelkerbout.nl

Omschrijving

** English text below **

Een heerlijk lichte beneden woning van circa 94 m² met een zonnige tuin, plafondhoogte van circa 3,7 meter, twee bergingen en een parkeerplaats in de ondergelegen parkeergarage. De woning heeft één grote slaapkamer en heeft de mogelijkheid tot het creëren van een tweede slaapkamer. De erfpacht is afgekocht tot en met 2055 en de aanvraag overstap naar eeuwigdurende erfpacht is onder de gunstige voorwaarden gedaan.

Het appartementencomplex ‘Luycksterrein’ uit 2006 ligt in de populaire Weesperzijdebuurt. Een aantrekkelijke woonomgeving op steenworp afstand van de binnenstad en de Pijp. In de nabijheid van winkels, gezellige restaurants en cafés aan de Amstel. Zeer goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer.

Indeling
Via de eigen entree vanaf de straat met tochthal kom je in een royale leefruimte met een plafondhoogte van circa 3,7 meter. Vanwege de kamerbrede en plafondhoge raampartijen is dit een heerlijk lichte ruimte waar tevens een slaapruimte en een vliering is gerealiseerd. Deze leefruimte wordt door de centraal gelegen keuken gescheiden van het eetgedeelte en de woonkamer aan de achterzijde van het pand. De keuken is voorzien van een 5-pits gaskookplaat, afzuigkap, oven, vaatwasser, koelkast en vriezer. De woon-/eetkamer aan de achterzijde heeft eveneens grote raampartijen en geeft toegang tot de tuin. Deze zonnige tuin met achterom ligt op het zuidwesten.

De woning heeft één ruime slaapkamer, bereikbaar vanuit de tussenhal, maar er is een mogelijkheid om een tweede slaapkamer te creëren (zie alternatieve plattegrond). De badkamer is voorzien van een ligbad, dubbele wastafel, designradiator en inloopdouche. Er is een apart toilet met fonteintje. In de tussenhal zit een ruimte voor de wasmachine en droger, een opbergkast met cv-ketel en de meterkast. Naast de woning zit een berging en in de ondergelegen parkeergarage is een tweede berging en een vaste eigen parkeerplaats.

Vereniging van Eigenaars
Het betreft de Vereniging van Eigenaars ‘Luycksterrein‘ te Amsterdam. Het betreft een actieve en financieel gezonde VVE met meerjarenonderhoudsplan. Het professionele beheer wordt gedaan door VVE Beheer Amsterdam.
De maandelijkse servicekosten bedragen € 130,10 voor het appartement en € 25,95 voor de parkeerplaats.

Bijzonderheden
• Begane grond-appartement van circa 94 m²
• Zonnige tuin van circa 38 m² grenzend aan de woonkamer (zuidwesten)
• Twee externe bergingen van circa 4 m² en 9 m²
• Mogelijkheid om tweede slaapkamer te realiseren (zie alternatieve plattegrond)
• Hoge plafonds (circa 3.7 meter)
• Hardhouten kozijnen met dubbele beglazing
• Energielabel A
• WOZ waarde € 739.000,- (peildatum 1-1-2023)
• Appartementencomplex uit 2006 voorzien van lift
• Vraagprijs is inclusief eigen parkeerplaats ter waarde van € 50.000,- k.k.
• Actieve VvE met professionele beheerder en meerjarenonderhoudsplan
• Populaire woonomgeving nabij de Weesperzijde en de Amstel
• Nabij uitvalswegen en op loopafstand van bus-, tram-, trein- en metrohaltes (Amstelstation)
• Erfpachtgrond gemeente Amsterdam, canon is afgekocht t/m 30-09-2055

Omgeving en bereikbaarheid
Het appartement ligt in de Weesperzijdebuurt, een gewilde woonomgeving op steenworp afstand van de binnenstad en de Amstel. Het is hier heerlijk wandelen onder de bomen en langs de terrassen aan de waterkant. Direct over de Amstelbrug ligt De Pijp met de levendige Albert Cuypmarkt. Alle voorzieningen zijn op loop- of fietsafstand, zoals bekende cafés en restaurants o.a. Hesp, Bam Boa, Rijssel, Ysbreeker, Baut Oost, Canvas (Volkshotel) en Dauphine, diverse theaters o.a. Theater Carré en Nationale Opera & Ballet, stadsparken o.a. Sarphatipark, Oosterpark en Park Frankendael, verschillende (buurt)winkels. Op loopafstand is een grote Albert Heijn gevestigd. Er zijn goede scholen in de buurt.

Zeer goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als de auto. De verbinding met de stad is meer dan uitstekend met onder andere de tram en metro. Op loopafstand bevinden zich de metrostations Wibautstraat en Weesperplein en treinstation Amstelstation. Met de auto ben je binnen 5 minuten de Ring A10.

Verkoper vertelt
Wat maakt dat de huidige bewoner hier met veel plezier woont en waarom heeft hij besloten de woning te verkopen? De verkoper vertelt.

Wanneer heb je de woning gekocht en waarom heb je toen besloten deze woning te kopen?
We hebben de woning gekocht in 2006. Op papier, want het was nieuwbouw en wij waren de eerste bewoners. Wat de woning voor ons direct verkocht was ten eerste dat het nieuwbouw was, dus alles helemaal nieuw. Betonbouw met een mooie houten afwerking aan de achtergevel. En ten tweede: de hoogte, bijna 4 meter hoge plafonds (3.7 meter), waar vind je dat nou in nieuwbouw!

We woonden in een donkere woning, ook in Oost, en de bak licht en uitzicht die we toen op papier kochten, is ook echt realiteit gebleken. Plus het feit dat er een tuin bij zit en er een autoluw plein achter de woning ligt, met toegang vanuit onze tuin. Dus heel kindvriendelijk. En geen overburen aan de voorkant, uitzicht op groen is heel fijn. Daarom is er overdag vaak wel parkeerplek te vinden. Plus het feit dat er een parkeergarageplek bij de woning zit, in een afgesloten garage, met camerabewaking.

Wat maakt het zo prettig wonen in dit huis en in deze buurt?
De rust en de bijna ‘dorpse sfeer’ van het complex ‘Luycksterrein’, maar wel op loopafstand van allerlei leuke tentjes aan de Amstel (Weesperzijde). Een rustige oase middenin het bruisende Oud-oost, het klinkt als een cliché, maar het is echt zo. ’s Zomers springen onze kinderen zo de Amstel in bij de Loswal, dat direct achter het huizenblok ligt. Het is het enige stuk aan de Weesperzijde waar geen woonboten liggen en waar dus veel gezelligheid is bij mooi weer. Maar als je dan de drukte zat bent, loop je terug ia de poort aan de Weesperzijde en ben je meteen weer in de rust.

Iedereen uit het appartementencomplex en het achtergelegen plein (tevens de VvE) kent elkaar en zegt elkaar gedag. Want we zijn allemaal tegelijk hier komen wonen, en ook al zijn er inmiddels wel wat wisselingen, iedere nieuwe bewoner wordt weer van harte welkom geheten. Er is op een fijne manier wel wat sociale controle, maar iedereen leeft verder zijn eigen leven. Ook is er een burenappgroep, waarin je bijvoorbeeld gereedschap te leen kan vragen, of vragen of er een parkeerplekje in de 2 lagen parkeergarage vrij is voor je bezoek. Dat geeft de sfeer in het complex wel goed aan, vinden wij.

Waarom vertrek je/ waarom staat de woning te koop?
Onze twee zoons zijn inmiddels pubers geworden, en we zijn dus uit onze woning gegroeid. Want ze hebben hier niet echt een eigen kamer. Dus met pijn in ons hart zetten we onze superfijne woning nu in de verkoop. Als we een passender woning zouden kunnen bemachtigen in hetzelfde buurtje, zouden we geen moment twijfelen.

***

A lovely bright ground floor apartment of about 94 m² with a sunny garden, ceiling height of about 3.7 meters, two storage rooms and a parking space in the underground parking garage. The house has one large bedroom and has the possibility of creating a second bedroom. The ground lease has been paid off until 2055 and the application change to perpetual ground lease has been made under the favorable conditions.

The apartment complex 'Luycksterrein' from 2006 is located in the popular Weesperzijdebuurt. An attractive residential area nearby the Pijp. Close to stores, cozy restaurants and cafes on the Amstel. Very well accessible by car and public transport.

Layout
Through the private entrance from the street you enter a spacious living room with a ceiling height of approximately 3.7 meters. Because of the wall-to-wall and ceiling-high windows, this is a lovely bright space where also a bedroom and a loft have been realized. This living space is separated from the dining area and living room at the rear of the property by the centrally located kitchen. The kitchen is equipped with a 5-burner gas hob, extractor hood, oven, dishwasher, refrigerator and freezer. The living/dining room at the rear also has large windows and gives access to the garden. This sunny garden with back entrance is located on the southwest.

The house has one spacious bedroom, accessible from the intermediate hall, but there is a possibility to create a second bedroom (see alternative floor plan). The bathroom has a bath, double sink, design radiator and a shower. There is a separate toilet with hand basin. In the intermediate hall is a space for the washer and dryer, a storage cupboard with central heating boiler and the meter cupboard. Next to the house is a storage room and in the underground parking garage is a second storage room and a fixed private parking space.

Owners Association
It concerns the Association of Owners 'Luycksterrein' in Amsterdam. It is an active and financially healthy association with a multi-year maintenance plan. The professional management is done by VVE Beheer Amsterdam.
The monthly service charges are € 130.10 for the apartment and € 25.95 for the parking lot.

Highlights
- Ground floor apartment of approximately 94 m²
- Sunny garden of approximately 38 m² adjacent to the living room (southwest)
- Two external storage rooms of approximately 4 m² and 9 m²
- Possibility to realize second bedroom (see alternative floor plan)
- High ceilings (about 3.7 meters)
- Hardwood window frames with double glazing
- Energy label A
- WOZ value € 739.000,- (reference date 1-1-2023)
- Apartment complex from 2006 with elevator
- Asking price includes private parking worth € 50,000, - k.k.
- Active VvE with professional administrator and multi-year maintenance plan
- Popular residential area near the Weesperzijde and Amstel River
- Near roads and within walking distance of bus, streetcar, train and metro stops (Amstel Station)
- Leasehold land municipality of Amsterdam, canon is bought off until 30-09-2055

Environment and accessibility
The apartment is located in the Weesperzijdebuurt, a popular residential area near the Amstel River. It is lovely to walk under the trees and along the terraces on the waterfront. Directly across the Amstel bridge is De Pijp with the lively Albert Cuyp market. All facilities are within walking or cycling distance, such as well-known cafes and restaurants including Hesp, Bam Boa, Rijssel, Ysbreeker, Baut Oost, Canvas (Volkshotel) and Dauphine, various theaters including Theater Carré and National Opera & Ballet, city parks including Sarphatipark, Oosterpark and Park Frankendael, various (neighborhood) stores. Within walking distance is a large Albert Heijn located. There are good schools nearby.

Very well accessible by both public transport and car. The connection to the city is more than excellent including the streetcar and metro. Within walking distance are the metro stations Wibautstraat and Weesperplein and train station Amstel Station. By car you are within 5 minutes the Ring A10.

Seller tells
What makes the current resident enjoy living here and why did he decide to sell the home? Seller tells.

When did you buy the home and why did you decide to buy this property then?
We bought the home in 2006. On paper, because it was new construction and we were the first residents. What immediately sold the home for us was first of all that it was new construction, so everything completely new. Concrete construction with a beautiful wooden finish on the back facade. And secondly, the height, almost 4 meter high ceilings (3.7), where do you find that in new construction!

We were living in a dark house, also in East, and the bowl of light and views we bought on paper at the time turned out to be a reality. Plus the fact that it comes with a garden and there is a car-free square behind the house, with access from our garden. So very child-friendly. And no over neighbors at the front, view of greenery is very nice. Therefore there is often parking space to be found during the day. Plus the fact that there is a parking spot at the house, in a locked garage, with camera surveillance.

What makes it so pleasant to live in this house and in this neighborhood?
The tranquility and the almost 'village atmosphere' of the complex 'Luycksterrein', but within walking distance of all kinds of nice places on the Amstel (Weesperzijde). A quiet oasis in the middle of bustling Oud-oost, it sounds like a cliché, but it really is. In the summer, our kids jump right into the Amstel at the Loswal, which is right behind the block of houses. It's the only stretch on the Weesperzijde where there are no houseboats and therefore a lot of fun when the weather is nice. But if you are then tired of the hustle and bustle, you walk back ia the gate on the Weesperzijde and you are immediately back in peace.

Everyone from the apartment complex and the square behind (also the VvE) knows each other and says hello. Because we all came to live here at the same time, and even though there have been some changes in the meantime, every new resident is given a warm welcome. In a nice way, there is some social control, but everyone lives their own life. There is also a neighbors' app group, in which you can ask to borrow tools, for example, or ask if there is a free parking space in the two-level parking garage for your visit. We think that reflects the atmosphere in the complex quite well.

Why are you leaving/why is the house for sale?
Our two sons have now become teenagers, and so we have grown out of our home. Because they don't really have their own rooms here. So with pain in our hearts we are now putting our super nice home up for sale. If we could get a more suitable home in the same neighborhood, we wouldn't hesitate for a moment.

Kenmerken

Overdracht

Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
benedenwoning
Type woning
benedenwoning
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
2006
In aanbouw
nee

Details

Voorzieningen
lift, mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie, tv kabel
Ligging
aan rustige weg, beschutte ligging, in woonwijk, vrij uitzicht
Open portiek
nee
Permanente bewoning
ja
Daktype
plat dak
Dakmateriaal
bitumineuze dakbedekking

Bijzonderheden

Bijzonderheden
toegankelijk voor ouderen

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
94 m²
Oppervlakte overige functies
5 m²
Inhoud
517 m³

Indeling

Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
1
Aantal woonlagen
1
Aantal etages
1
Aantal badkamers
1
Badkamervoorzieningen
dubbele wastafel, inloopdouche, ligbad
Keuken type
half open keuken, inbouwapparatuur

Isolatie en verwarming

Isolatievormen
hr glas, volledig geisoleerd
Soort verwarming
cv ketel
Warmwater installatie
cv ketel
Ketel bouwjaar
2006
Ketel type
Intergas
Ketel eigendom
eigendom

Energielabel

Energielabel
A
Einddatum energielabel
2034-02-07

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Amsterdam W 8368
Eigendomssituatie
erfpacht
Kadastrale aanduiding
Amsterdam W 8368
Eigendomssituatie
erfpacht

Buitenruimte

Tuintype(n)
achtertuin
Hoofdtuin type
achtertuin
Hoofdtuin oppervlakte
38 m²
Hoofdtuin achterom
nee
Ligging hoofdtuin
zuidwest
Totale oppervlakte
38 m²

Garage

Garagesoorten
parkeerkelder, parkeerplaats

Parkeergelegenheid

Faciliteit
parkeergarage
Capaciteit parkeren
1

Schuur/berging

Aantal
2
Soort
inpandig

VVE informatie

Appartement bijdrage
156.05
Periodieke bijdrage
nee
Reservefonds
ja
Vergadering
ja
Onderhoudsverwachting
ja
Opstalverzekering
ja
Inschrijving KvK
ja

Omschrijving

** English text below **

Een heerlijk lichte beneden woning van circa 94 m² met een zonnige tuin, plafondhoogte van circa 3,7 meter, twee bergingen en een parkeerplaats in de ondergelegen parkeergarage. De woning heeft één grote slaapkamer en heeft de mogelijkheid tot het creëren van een tweede slaapkamer. De erfpacht is afgekocht tot en met 2055 en de aanvraag overstap naar eeuwigdurende erfpacht is onder de gunstige voorwaarden gedaan.

Het appartementencomplex ‘Luycksterrein’ uit 2006 ligt in de populaire Weesperzijdebuurt. Een aantrekkelijke woonomgeving op steenworp afstand van de binnenstad en de Pijp. In de nabijheid van winkels, gezellige restaurants en cafés aan de Amstel. Zeer goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer.

Indeling
Via de eigen entree vanaf de straat met tochthal kom je in een royale leefruimte met een plafondhoogte van circa 3,7 meter. Vanwege de kamerbrede en plafondhoge raampartijen is dit een heerlijk lichte ruimte waar tevens een slaapruimte en een vliering is gerealiseerd. Deze leefruimte wordt door de centraal gelegen keuken gescheiden van het eetgedeelte en de woonkamer aan de achterzijde van het pand. De keuken is voorzien van een 5-pits gaskookplaat, afzuigkap, oven, vaatwasser, koelkast en vriezer. De woon-/eetkamer aan de achterzijde heeft eveneens grote raampartijen en geeft toegang tot de tuin. Deze zonnige tuin met achterom ligt op het zuidwesten.

De woning heeft één ruime slaapkamer, bereikbaar vanuit de tussenhal, maar er is een mogelijkheid om een tweede slaapkamer te creëren (zie alternatieve plattegrond). De badkamer is voorzien van een ligbad, dubbele wastafel, designradiator en inloopdouche. Er is een apart toilet met fonteintje. In de tussenhal zit een ruimte voor de wasmachine en droger, een opbergkast met cv-ketel en de meterkast. Naast de woning zit een berging en in de ondergelegen parkeergarage is een tweede berging en een vaste eigen parkeerplaats.

Vereniging van Eigenaars
Het betreft de Vereniging van Eigenaars ‘Luycksterrein‘ te Amsterdam. Het betreft een actieve en financieel gezonde VVE met meerjarenonderhoudsplan. Het professionele beheer wordt gedaan door VVE Beheer Amsterdam.
De maandelijkse servicekosten bedragen € 130,10 voor het appartement en € 25,95 voor de parkeerplaats.

Bijzonderheden
• Begane grond-appartement van circa 94 m²
• Zonnige tuin van circa 38 m² grenzend aan de woonkamer (zuidwesten)
• Twee externe bergingen van circa 4 m² en 9 m²
• Mogelijkheid om tweede slaapkamer te realiseren (zie alternatieve plattegrond)
• Hoge plafonds (circa 3.7 meter)
• Hardhouten kozijnen met dubbele beglazing
• Energielabel A
• WOZ waarde € 739.000,- (peildatum 1-1-2023)
• Appartementencomplex uit 2006 voorzien van lift
• Vraagprijs is inclusief eigen parkeerplaats ter waarde van € 50.000,- k.k.
• Actieve VvE met professionele beheerder en meerjarenonderhoudsplan
• Populaire woonomgeving nabij de Weesperzijde en de Amstel
• Nabij uitvalswegen en op loopafstand van bus-, tram-, trein- en metrohaltes (Amstelstation)
• Erfpachtgrond gemeente Amsterdam, canon is afgekocht t/m 30-09-2055

Omgeving en bereikbaarheid
Het appartement ligt in de Weesperzijdebuurt, een gewilde woonomgeving op steenworp afstand van de binnenstad en de Amstel. Het is hier heerlijk wandelen onder de bomen en langs de terrassen aan de waterkant. Direct over de Amstelbrug ligt De Pijp met de levendige Albert Cuypmarkt. Alle voorzieningen zijn op loop- of fietsafstand, zoals bekende cafés en restaurants o.a. Hesp, Bam Boa, Rijssel, Ysbreeker, Baut Oost, Canvas (Volkshotel) en Dauphine, diverse theaters o.a. Theater Carré en Nationale Opera & Ballet, stadsparken o.a. Sarphatipark, Oosterpark en Park Frankendael, verschillende (buurt)winkels. Op loopafstand is een grote Albert Heijn gevestigd. Er zijn goede scholen in de buurt.

Zeer goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als de auto. De verbinding met de stad is meer dan uitstekend met onder andere de tram en metro. Op loopafstand bevinden zich de metrostations Wibautstraat en Weesperplein en treinstation Amstelstation. Met de auto ben je binnen 5 minuten de Ring A10.

Verkoper vertelt
Wat maakt dat de huidige bewoner hier met veel plezier woont en waarom heeft hij besloten de woning te verkopen? De verkoper vertelt.

Wanneer heb je de woning gekocht en waarom heb je toen besloten deze woning te kopen?
We hebben de woning gekocht in 2006. Op papier, want het was nieuwbouw en wij waren de eerste bewoners. Wat de woning voor ons direct verkocht was ten eerste dat het nieuwbouw was, dus alles helemaal nieuw. Betonbouw met een mooie houten afwerking aan de achtergevel. En ten tweede: de hoogte, bijna 4 meter hoge plafonds (3.7 meter), waar vind je dat nou in nieuwbouw!

We woonden in een donkere woning, ook in Oost, en de bak licht en uitzicht die we toen op papier kochten, is ook echt realiteit gebleken. Plus het feit dat er een tuin bij zit en er een autoluw plein achter de woning ligt, met toegang vanuit onze tuin. Dus heel kindvriendelijk. En geen overburen aan de voorkant, uitzicht op groen is heel fijn. Daarom is er overdag vaak wel parkeerplek te vinden. Plus het feit dat er een parkeergarageplek bij de woning zit, in een afgesloten garage, met camerabewaking.

Wat maakt het zo prettig wonen in dit huis en in deze buurt?
De rust en de bijna ‘dorpse sfeer’ van het complex ‘Luycksterrein’, maar wel op loopafstand van allerlei leuke tentjes aan de Amstel (Weesperzijde). Een rustige oase middenin het bruisende Oud-oost, het klinkt als een cliché, maar het is echt zo. ’s Zomers springen onze kinderen zo de Amstel in bij de Loswal, dat direct achter het huizenblok ligt. Het is het enige stuk aan de Weesperzijde waar geen woonboten liggen en waar dus veel gezelligheid is bij mooi weer. Maar als je dan de drukte zat bent, loop je terug ia de poort aan de Weesperzijde en ben je meteen weer in de rust.

Iedereen uit het appartementencomplex en het achtergelegen plein (tevens de VvE) kent elkaar en zegt elkaar gedag. Want we zijn allemaal tegelijk hier komen wonen, en ook al zijn er inmiddels wel wat wisselingen, iedere nieuwe bewoner wordt weer van harte welkom geheten. Er is op een fijne manier wel wat sociale controle, maar iedereen leeft verder zijn eigen leven. Ook is er een burenappgroep, waarin je bijvoorbeeld gereedschap te leen kan vragen, of vragen of er een parkeerplekje in de 2 lagen parkeergarage vrij is voor je bezoek. Dat geeft de sfeer in het complex wel goed aan, vinden wij.

Waarom vertrek je/ waarom staat de woning te koop?
Onze twee zoons zijn inmiddels pubers geworden, en we zijn dus uit onze woning gegroeid. Want ze hebben hier niet echt een eigen kamer. Dus met pijn in ons hart zetten we onze superfijne woning nu in de verkoop. Als we een passender woning zouden kunnen bemachtigen in hetzelfde buurtje, zouden we geen moment twijfelen.

***

A lovely bright ground floor apartment of about 94 m² with a sunny garden, ceiling height of about 3.7 meters, two storage rooms and a parking space in the underground parking garage. The house has one large bedroom and has the possibility of creating a second bedroom. The ground lease has been paid off until 2055 and the application change to perpetual ground lease has been made under the favorable conditions.

The apartment complex 'Luycksterrein' from 2006 is located in the popular Weesperzijdebuurt. An attractive residential area nearby the Pijp. Close to stores, cozy restaurants and cafes on the Amstel. Very well accessible by car and public transport.

Layout
Through the private entrance from the street you enter a spacious living room with a ceiling height of approximately 3.7 meters. Because of the wall-to-wall and ceiling-high windows, this is a lovely bright space where also a bedroom and a loft have been realized. This living space is separated from the dining area and living room at the rear of the property by the centrally located kitchen. The kitchen is equipped with a 5-burner gas hob, extractor hood, oven, dishwasher, refrigerator and freezer. The living/dining room at the rear also has large windows and gives access to the garden. This sunny garden with back entrance is located on the southwest.

The house has one spacious bedroom, accessible from the intermediate hall, but there is a possibility to create a second bedroom (see alternative floor plan). The bathroom has a bath, double sink, design radiator and a shower. There is a separate toilet with hand basin. In the intermediate hall is a space for the washer and dryer, a storage cupboard with central heating boiler and the meter cupboard. Next to the house is a storage room and in the underground parking garage is a second storage room and a fixed private parking space.

Owners Association
It concerns the Association of Owners 'Luycksterrein' in Amsterdam. It is an active and financially healthy association with a multi-year maintenance plan. The professional management is done by VVE Beheer Amsterdam.
The monthly service charges are € 130.10 for the apartment and € 25.95 for the parking lot.

Highlights
- Ground floor apartment of approximately 94 m²
- Sunny garden of approximately 38 m² adjacent to the living room (southwest)
- Two external storage rooms of approximately 4 m² and 9 m²
- Possibility to realize second bedroom (see alternative floor plan)
- High ceilings (about 3.7 meters)
- Hardwood window frames with double glazing
- Energy label A
- WOZ value € 739.000,- (reference date 1-1-2023)
- Apartment complex from 2006 with elevator
- Asking price includes private parking worth € 50,000, - k.k.
- Active VvE with professional administrator and multi-year maintenance plan
- Popular residential area near the Weesperzijde and Amstel River
- Near roads and within walking distance of bus, streetcar, train and metro stops (Amstel Station)
- Leasehold land municipality of Amsterdam, canon is bought off until 30-09-2055

Environment and accessibility
The apartment is located in the Weesperzijdebuurt, a popular residential area near the Amstel River. It is lovely to walk under the trees and along the terraces on the waterfront. Directly across the Amstel bridge is De Pijp with the lively Albert Cuyp market. All facilities are within walking or cycling distance, such as well-known cafes and restaurants including Hesp, Bam Boa, Rijssel, Ysbreeker, Baut Oost, Canvas (Volkshotel) and Dauphine, various theaters including Theater Carré and National Opera & Ballet, city parks including Sarphatipark, Oosterpark and Park Frankendael, various (neighborhood) stores. Within walking distance is a large Albert Heijn located. There are good schools nearby.

Very well accessible by both public transport and car. The connection to the city is more than excellent including the streetcar and metro. Within walking distance are the metro stations Wibautstraat and Weesperplein and train station Amstel Station. By car you are within 5 minutes the Ring A10.

Seller tells
What makes the current resident enjoy living here and why did he decide to sell the home? Seller tells.

When did you buy the home and why did you decide to buy this property then?
We bought the home in 2006. On paper, because it was new construction and we were the first residents. What immediately sold the home for us was first of all that it was new construction, so everything completely new. Concrete construction with a beautiful wooden finish on the back facade. And secondly, the height, almost 4 meter high ceilings (3.7), where do you find that in new construction!

We were living in a dark house, also in East, and the bowl of light and views we bought on paper at the time turned out to be a reality. Plus the fact that it comes with a garden and there is a car-free square behind the house, with access from our garden. So very child-friendly. And no over neighbors at the front, view of greenery is very nice. Therefore there is often parking space to be found during the day. Plus the fact that there is a parking spot at the house, in a locked garage, with camera surveillance.

What makes it so pleasant to live in this house and in this neighborhood?
The tranquility and the almost 'village atmosphere' of the complex 'Luycksterrein', but within walking distance of all kinds of nice places on the Amstel (Weesperzijde). A quiet oasis in the middle of bustling Oud-oost, it sounds like a cliché, but it really is. In the summer, our kids jump right into the Amstel at the Loswal, which is right behind the block of houses. It's the only stretch on the Weesperzijde where there are no houseboats and therefore a lot of fun when the weather is nice. But if you are then tired of the hustle and bustle, you walk back ia the gate on the Weesperzijde and you are immediately back in peace.

Everyone from the apartment complex and the square behind (also the VvE) knows each other and says hello. Because we all came to live here at the same time, and even though there have been some changes in the meantime, every new resident is given a warm welcome. In a nice way, there is some social control, but everyone lives their own life. There is also a neighbors' app group, in which you can ask to borrow tools, for example, or ask if there is a free parking space in the two-level parking garage for your visit. We think that reflects the atmosphere in the complex quite well.

Why are you leaving/why is the house for sale?
Our two sons have now become teenagers, and so we have grown out of our home. Because they don't really have their own rooms here. So with pain in our hearts we are now putting our super nice home up for sale. If we could get a more suitable home in the same neighborhood, we wouldn't hesitate for a moment.

Kenmerken

Overdracht

Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
benedenwoning
Type woning
benedenwoning
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
2006
In aanbouw
nee

Details

Voorzieningen
lift, mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie, tv kabel
Ligging
aan rustige weg, beschutte ligging, in woonwijk, vrij uitzicht
Open portiek
nee
Permanente bewoning
ja
Daktype
plat dak
Dakmateriaal
bitumineuze dakbedekking

Bijzonderheden

Bijzonderheden
toegankelijk voor ouderen

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
94 m²
Oppervlakte overige functies
5 m²
Inhoud
517 m³

Indeling

Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
1
Aantal woonlagen
1
Aantal etages
1
Aantal badkamers
1
Badkamervoorzieningen
dubbele wastafel, inloopdouche, ligbad
Keuken type
half open keuken, inbouwapparatuur

Isolatie en verwarming

Isolatievormen
hr glas, volledig geisoleerd
Soort verwarming
cv ketel
Warmwater installatie
cv ketel
Ketel bouwjaar
2006
Ketel type
Intergas
Ketel eigendom
eigendom

Energielabel

Energielabel
A
Einddatum energielabel
2034-02-07

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Amsterdam W 8368
Eigendomssituatie
erfpacht
Kadastrale aanduiding
Amsterdam W 8368
Eigendomssituatie
erfpacht

Buitenruimte

Tuintype(n)
achtertuin
Hoofdtuin type
achtertuin
Hoofdtuin oppervlakte
38 m²
Hoofdtuin achterom
nee
Ligging hoofdtuin
zuidwest
Totale oppervlakte
38 m²

Garage

Garagesoorten
parkeerkelder, parkeerplaats

Parkeergelegenheid

Faciliteit
parkeergarage
Capaciteit parkeren
1

Schuur/berging

Aantal
2
Soort
inpandig

VVE informatie

Appartement bijdrage
156.05
Periodieke bijdrage
nee
Reservefonds
ja
Vergadering
ja
Onderhoudsverwachting
ja
Opstalverzekering
ja
Inschrijving KvK
ja

Foto's

Zie ook: Plattegronden

Plattegronden

Kaart Schollenbrugpad 84 Amsterdam

naar Schollenbrugpad 84 Amsterdam
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand